Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

Kyrkovalet 2021 | Avsnitt 3

Kyrkovalet 2021 • 32m

Up Next in Kyrkovalet 2021

  • Kyrkovalet 2021 | Avsnitt 2

    I det andra avsnittet inför kyrkovalet 2021 möter Rasmus Troedsson kyrkohistorikern Torbjörn Aronsson och Dagens ledarskribent Elisabeth Sandlund. De tar sitt avstamp i år 2000 när Svenska kyrkan och staten skiljs åt och samtalar om politikens plats i kyrkan.

  • Kyrkovalet 2021 | Avsnitt 1

    I det första avsnittet inför kyrkovalet 2021 möter Rasmus Troedsson kyrkohistorikern Torbjörn Aronsson och Dagens ledarskribent Elisabeth Sandlund. Tillsammans fokuserar de på den historiska resa som ledde fram till det som idag är kyrkovalet. Avsnittet tar sitt avstamp i Västerås riksdag 1527 oc...