King of Kings 2021

King of Kings 2021

Nordisk ledar- och bönekonferens, den 13–16 maj i Örnsköldsvik. Vi har sett hur Gud använt denna konferens till att förena ledare från hela Kristi kropp i de nordiska länderna att tillsammans be frimodiga böner till vår store Gud, vars hjärta går ut med kärlek och upprättelse till de sårade och slagna.

Watch Trailer Share
King of Kings 2021