King of Kings 2021

King of Kings 2021

Nordisk ledar- och bönekonferens, den 13–16 maj i Örnsköldsvik. Vi har sett hur Gud använt denna konferens till att förena ledare från hela Kristi kropp i de nordiska länderna att tillsammans be frimodiga böner till vår store Gud, vars hjärta går ut med kärlek och upprättelse till de sårade och slagna.

King of Kings 2021