Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

Förnuft & vetenskap | Jesus the game changer

Jesus the Game Changer, Season 1, Episode 12 • 26m

Up Next in Season 1

  • Välstånd | Jesus the game changer

    Överraskande nog pratade Jesus mer om pengar än något annat ämne. Han utmanade de ledande tankarna och idéerna av sin tid, samt förkunnade att alla pengar tillhör Gud och är ägnade Honom framför personligt bruk.