Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

Jämställdhet | Jesus the game changer

26m

Up Next in Säsong 1

  • Kvinnor | Jesus the game changer

    Jesus var tidig med att inkludera både män och kvinnor, och förkunnade om lika värde och jämlikhet mellan könen. Visste du att kyrkan generellt sett varit en plats där kvinnan upplevt större frihet jämfört med samhället i stort?

  • Förlåtelse | Jesus the game changer

    Jesus uppmaning att “älska era fiender,” är kanske en av hans mest kända. Han undervisade ofta om förlåtelse, och Jesus ord och läror som har ekat genom historiens gång är idag bland de mest framstående någonsin.

  • Demokrati | Jesus the game changer

    Jesus förknippas inte ofta med någon som pratade om demokrati, däremot förkunnade han ett budskap om frihet. Mycket av hans lära har fått politiska följder som har utvecklats av kristendomen under de senaste 2000 åren.