Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Jesus the Game Changer

Jämställdhet | Jesus the game changer

26m

Up Next in Säsong 1

  • Kvinnor | Jesus the game changer

    Jesus var tidig med att inkludera både män och kvinnor, och förkunnade om lika värde och jämlikhet mellan könen. Visste du att kyrkan generellt sett varit en plats där kvinnan upplevt större frihet jämfört med samhället i stort?

  • Demokrati | Jesus the game changer

    Jesus förknippas inte ofta med någon som pratade om demokrati, däremot förkunnade han ett budskap om frihet. Mycket av hans lära har fått politiska följder som har utvecklats av kristendomen under de senaste 2000 åren.

  • Omsorg | Jesus the game changer

    Jesus umgicks med alla, och spred speciellt sin lära bland de fattiga och utstötta. Han lärde sina efterföljare att göra detsamma, och under åren har viljan att följa Jesus kommit att forma vår värld.