Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

Utbildning | Jesus the game changer

Jesus the Game Changer - nya avsnitt varje måndag • 26m

Up Next in Jesus the Game Changer - nya avsnitt varje måndag

  • Hälsa | Jesus the game changer

    Sociala institutioner såsom sjukhus och universitet kan båda spåra sina rötter till den kristna kyrkan. De inspirerades av Jesus exempel att hjälpa människor i nöd, samt erbjuda utbildning till alla, inte bara rika män.

  • Rättvisa | Jesus the game changer

    Jesus levde i total rättvisa och ett av hans uppdrag som Messias var att bringa rättvisa till världen. Hans liv och hans exempel har lett många av hans efterföljare, exempelvis Martin Luther King, att vilja kämpa för rättvisa i sin tid.