Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

Jämställdhet | Jesus the game changer

Jesus the Game Changer • 26m

Up Next in Jesus the Game Changer

  • Jesus | Jesus the game changer

    Avsnittet ger en inblick i den historiska bevisningen kring Jesus. Vilka källor som finns, bibliska såväl som utombibliska. Deras trovärdighet, betydelse för samtiden och för vår tid.

  • En ny spelplan | Jesus the game changer

    För att introducera serien, behandlar första avsnittet historien om Jesus, samt evangelierna som trovärdigt källmaterial för hans liv och undervisning. Vi lär oss även om Jesus centrala roll i mänsklighetens historia.

  • Du har väl inte missat JESUS GAME CHA...

    En dokumentärserie av högsta klass som handlar om vilken betydelse Jesus Kristus haft genom historien.