Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Vår heliga stad | Insights: Israel och Mellanöstern

Insights: Israel och Mellanöstern • 24m

Up Next in Insights: Israel och Mellanöstern

 • Trons beskyddare | Insights: Israel o...

  Avsnitt 10. En tydlig trend i Mellanöstern senaste åren har varit hur kristna minoriteter stadigt minskar och helt försvinner. Ofta som ett resultat av förföljelse. För kristna i Israel i ser det lite annorlunda ut, men liknande trender förerkommer. Farhågor finns att pilgrimmer inom en snar fram...

 • Ur askan | Insights: Israel och Mella...

  Avsnitt 11. I detta avsnitt ligger fokus på antisemitism. Hat mot det judiska folket har många olika ansikten och är mer eller mindre uttalat och medvetet. Även kyrkan bär en stor skuld genom århundraden.
  Programmet söker svar på bakgrunden till antisemitism, vilka attityder att vara uppmärksam ...

 • Uppstartslandet | Insights: Israel oc...

  Avsnitt 12. Israel har ofta betecknats som Startup-nation eller uppstartsland. I landet finns en anda av entreprenörskap som gett upphov till en oproportionerlig mängd uppstartsbolag. Många kopplar detta till profeten Jesajas ord om att vara ett "ljus för nationerna". Vad som har väckt denna anda...