Genesis årskonferens 2020

Genesis årskonferens 2020

Genesis Skapelse-konferens 2020, 23-25 oktober från Götene.

Medverkande:
Werner Gitt, direktor och professor i informationsteknologi, Tyskland (medverkar via ett eller ett par förinspelade och textade föredrag samt via Skype under frågeseminarium lördag kväll)
Krister Renard - fysiker, författare, gymnasielärare och sjöman, Portugal
Josef Moensjö – teologistudent, Sävsjö
Göran Schmidt - kemiingenjör, biolog, lärare, skolledare, författare, ordförande i föreningen Genesis, Göteborg
Mats Molén - geovetare, författare, ansvarig för museet Förhistoriska världen, Umeå

Watch free Share
Genesis årskonferens 2020