Föräldrapeppen

Föräldrapeppen

5 Episodes

Efter 28 års äktenskap, och med fyra barn i åldrarna 12-22 år, delar Nette och Gabbe med sig av ärliga erfarenheter kring relationer, föräldraskap och tro. Det blir högt och lågt, skratt och allvar, i en salig blandning. Precis som livet är. Nette är journalist och Gabbe är ekonom.

Watch free Share
Föräldrapeppen
 • Förändring | Föräldrapeppen

  Episode 5

  Vi pratar med Andreas Frankner, pastor och missionär som bott i Ryssland i många år med sin familj. Hur är det att komma tillbaka till Sverige? Hur påverkas man av att bo utomlands under så många år? Kan man förändras? Måste man förändras?

  Enligt FN barnkonvention så har barn rätt till andlig u...

 • Mitt barn i den digitala världen | Föräldrapeppen

  Episode 4

  Vi lever idag i ett digitalt brus, Hur påverkar det våra barn? Vi har med oss kuratorn Anders Liljekvist som lyfter fram aktuell forskning kring den digitala världen och dess påverkan på oss. Vilka för- och nackdelar finns det med att vara ständigt uppkopplad? Vi får även lite nycklar kring hur m...

 • Självkänsla och självförtroende | Föräldrapeppen

  Episode 3

  Hur kan vi stärka våra barn att möta livets utmaningar?

  Vad är skillnaden mellan självkänsla och självförtroende? Vi har med oss kuratorn Anders Liljekvist som ger oss nya insikter. Hur kan vi stärka våra barns självkänsla i ett samhälle där för fokus ligger mycket på resultat? Vi pratar kring ...

 • Goda vanor | Föräldrapeppen

  Episode 2

  Samma år som Carolina Ayoub läste sin högskoleutbildning satt Charbel Ayoub, i häkte inför åtal av ett mord han hade begått många år tidigare. Charbel kommer från en tuff uppväxt i Libanon, Carolina från en trygg familj i en svensk småstad. Att de två skulle bli ett par kunde ingen av dem ana, ti...

 • Närvarande vuxna | Föräldrapeppen

  Episode 1

  Vi läser och hör om hur barn och ungas psykiska ohälsa ökar och en ny rapport visar att många barn och unga saknar framtidshopp.

  Till följd av det så behöver vi vuxna vara närvarande och hjälpa barn och unga att reflektera allt de möter genom livet. Undersökningar visar dock på att många barn sa...