Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

Folket som överlevde

År 638 | Folket som Överlevde

1h 40m

Up Next in 2022

  • År 638 (kort version) | Folket som Öv...

    Få personer har haft sådant inflytande på Mellanösterns historia som Muhammed. Ingen visste att araben som föddes i Mecka år 570 genom änglabesök skulle få uppenbarelse om en helt ny religion - Islam. Till en början mötte hans tal om en gud stort motstånd men allteftersom fler och fler stammar sa...

  • År 1938 (kort version) | Folket som Ö...

    Ända sedan Hitler kom till makten fem år tidigare hade förtvivlan växt hos Tysklands judar. De såg rättighet efter rättighet tas bort men det kunde väl ändå inte bli värre än Nürnberglagarna som fråntagit dem deras medborgarskap och satt upp en rad omänskliga levnadsvillkor för judar? Men när en ...

  • År 1938 | Folket som Överlevde

    Ända sedan Hitler kom till makten fem år tidigare hade förtvivlan växt hos Tysklands judar. De såg rättighet efter rättighet tas bort men det kunde väl ändå inte bli värre än Nürnberglagarna som fråntagit dem deras medborgarskap och satt upp en rad omänskliga levnadsvillkor för judar? Men när en ...