Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Folket som överlevde

År 1993 | Folket som Överlevde

1h 54m

Up Next in 2022

 • År 1860 | Folket som Överlevde

  Under största delen av sin historia hade Jerusalem varit omringat av tjocka murar. De gav livsviktigt skydd mot yttre hot. Men i mitten av 1800-talet blev de majestätiska murarna plötsligt ett hinder: Den extremt tätbefolkade staden ledde till ohygieniska förhållanden, sjukdom och plågor.

  Den ju...

 • År 220 | Folket som Överlevde

  Hur skulle judarna vara judar utan templet? Hur skulle lagen praktiseras när över hälften av buden inte längre var aktiva? En orkestrerad död och flykt i en stinkande kista ut ur det belägrade Jerusalem blev starten på det nya judiska rådet. Närmare 150 år ska ägnas åt att förstå hur en tillvaro ...

 • År 2005 | Folket som Överlevde

  Bristande tillgång på vatten var en av orsakerna britterna angav när de kraftfullt begränsade judisk migration till Palestina samtidigt som andra världskriget bröt ut. Upptakten till sexdagarskriget innehöll dels syriska försök att avleda vattenkällorna runt Hermons berg för att ge en dödsstöt ti...