Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Folket som överlevde

År 1654 | Folket som Överlevde

1h 28m

Up Next in 2022

  • År 1977 (kort version) | Folket som Ö...

    Pionjärerna som byggde Israel var i hög utsträckning präglade av socialism och arbetarrörelse. Idealister som drevs av kärleken till Eretz Israel på sekulär grund, snarare än religiös. När det första parlamentet sammanträdde var det därför naturligt att arbetarpartiet med Ben Gurion i spetsen fic...

  • År 1977 | Folket som Överlevde

    Pionjärerna som byggde Israel var i hög utsträckning präglade av socialism och arbetarrörelse. Idealister som drevs av kärleken till Eretz Israel på sekulär grund, snarare än religiös. När det första parlamentet sammanträdde var det därför naturligt att arbetarpartiet med Ben Gurion i spetsen fic...

  • År 1517 (kort version) | Folket som Ö...

    Jerusalems murar låg sedan länge i ruiner när den senaste erövraren drog in över landet. Ottomanernas intåg skulle komma att inleda en fyra sekel lång epok när landet gick från medeltid till världskrig. Sultan Suleiman den Store inledde en omfattande upprustning av staden. Murarna repareras, kllp...