Filadelfia Lovsang

Filadelfia Lovsang

31 Episodes

Filadelfia Kristiansand är en av Norges största pingstförsamlingar.
Här finns ett dynamiskt sång och musik liv. Lovsången och tillbedjan är en central del i
församlingen. Här tas du med i tillbedjan inför Guds tron.

Watch free Share
Filadelfia Lovsang