EFS & Salts Årskonferens 2022

EFS & Salts Årskonferens 2022

"Leva mission" är temat på årets årskonferens för EFS och Salt. Vill Du möta Gud i det större sammanhanget? Vill Du lära dig om hur generationerna bättre kan möta varandra i församlingen? Vill Du brottas med dagens utmaningar om existentiella frågor och sociala medier? Vill Du få ett nytt fokus och en ny längtan till vårt hemland? Vill Du ge all ära till Jesus Kristus? Välkommen att ta del av årskonferensen!

Bland de medverkande finns Egil Svartdahl (känd TV-pastor i Norge), Stefan Lindholm, Biskop Johan Tyrberg, Kerstin Oderhem, Magnus Persson, Daniel Svensson, Erik Johansson samt internationella gäster från våra systerkyrkor och många andra.

Från Helsingborgs Arena, 26–29 maj 2022.

Watch free Share
EFS & Salts Årskonferens 2022