Watch this video and more on TBN Nordic

Watch this video and more on TBN Nordic

Up Next in Chase the Lion - nya avsnitt varannan fredag (jämna veckor)

  • Dominoeffekten | Chase the lion

    Det kanske är lätt att tro att de små enkla goda gärningarna inte har någon större betydelse mer än i stunden. Men sanningen är att de kan få oanade konsekvenser när det bildas en dominoeffekt.

    Den här serien utforskar berättelser och livsöden där människor gjorde det omöjliga, det otänkbara. ...

  • Tvåkilosdrömmen | Chase the lion

    Han är känd av eftervärlden som en av de främsta botanikerna. Men kanske hade hans dröm aldrig blivit verklighet om det inte varit för Miss Mariah som bar på en egen dröm.

    Den här serien utforskar berättelser och livsöden där människor gjorde det omöjliga, det otänkbara. Utgångspunkten är 2 Sa...