Aril Edvardsen Classics

Aril Edvardsen Classics

Aril Edvardsen är sannolikt en av Nordens mest inflytelserika andliga ledare genom det missionsarbete han fick vara med och bygga upp.
Från enkla förhållande på norska sörlandet tar han kallelse ut i hela världen och oerhörda skaror har tagit emot Jesus Kristus genom Arils förkunnelse och missionens olika evangelister.
Här får du ta del av Arils förkunnelse i samband med konferenser i Sarons Dal och på andra platser i Norge.

Lite fakta:
1956 genomgick Edvardsen en radikal omvändelse och 1960 upplevde han en kallelse att starta en världsvid evangelisationssatsning, genom nationella vittnen och nationella kyrkor.
1964 hölls den första av de årliga sommarkonferenserna i Sarons Dal, i Edvardsens födelsebygd Kvinesdal. Här bildades 1965 Troens Bevis och dess missionscenter byggdes upp, från 1966 med radiosändningar på olika språk.
1979 sändes programmen via 60 radiostationer i fyra världsdelar och nådde ut till 80 länder. Under 1980-talet började man även med TV-sändningar, som idag når 200 miljoner människor, dygnet runt. I januari 2007 övertogs ledningen för Troens Bevis av sonen Rune Edvardsen.
Som missionspredikant besökte Edvardsen de flesta av världens länder. Under en av dessa resor avled Arild Edvardsen, till följd av ett slaganfall, i Mombasa, Kenya strax efter att han avslutat en evangelisationskampanj på Zanzibar.
Den 15 september 2008 begravdes Edvardsen i Sarons Dal. En lång rad officiella gäster var inbjudna av Kvinesdals kommun och Troens bevis och över en kvarts miljon människor följde direktsändningen i norska TV2.

Watch free Share
Aril Edvardsen Classics