Live stream preview

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Watch this video and more on TBN Nordic Play

Att leda i karismatiska miljöer

"Är ständig förändring möjlig?" | Att leda i karismatiska miljöer

29m

Up Next in Att leda i karismatiska miljöer

  • "Andlig tillväxt - låt Gud leda!" | A...

    I näringslivet vet företagsledare att fokus måste läggas på processer som är värdeskapande. I församlingen måste fokus läggas på andlig tillväxt. När vi låter Gud leda blir förutsättningarna de bästa för andlig tillväxt.

  • "Hur ska församlingen ledas, del 2" |...

    Här fortsätter samtalet om hur församlingen kan ledas. I detta avsnitt tar vi även upp en annan viktig aspekt; kulturens påverkan på församlingstillväxt.

  • "Hur ska församlingen ledas?" | Att l...

    Församlingar kan organiseras på olika sätt. Har pastorn en församling eller har församlingen en pastor? Här beskrivs tre olika organisationssätt, samt för- och nackdelar med bl.a. maktbalansen. Fortsättning sker i nästa avsnitt.